söndag 22 februari 2009

Felräknat vid CERN

Den stora partikelacceleratorn (Large Hadron Collider) vid Cern-laboratoriet i Schweiz som förhoppningsvis skall ge oss svar på Big Bang gåtan samt förekomsten av den s.k. Higgspartikeln har brottats med många problem den senaste tiden.

Förra året strax innan man skulle starta de stora experimenten var man tvungen att ställa in pga. elektriska problem. Forskarna vid CERN blev också, vid en domstol på Hawaii, stämda för den överhängande risken för skapandet av svarta hål som potentiellt kunde vara ett hot mot hela vår planet. Denna oro ansågs av forskarna inte vara befogad eftersom de svarta hål som skapas av acceleratorn endast existerar i bråkdelen av en sekund och upplöses lika snabbt som de bildas. Som stöd för sin tes hade man en matematisk ekvation som bekräftade detta med största sannolikhet. Man menar också att vår atmosfär ständigt bombarderas av kosmisk strålning och det sker ständigt en mängd reaktioner med mycket högre energi än i acceleratorn. Skulle det vara farligt, då skulle forskarna ha märkt det för länge sedan.

Nu har denna ekvation ifrågasatts av tre forskare (Roberto Casadio University of Bologna in Italy och Sergio Fabi and Benjamin Harms of the University of Alabama). Man menar att det är felräknat. Detta kan ha stor betydelse för de svarta hål som möjligen kan komma att bildas vid acceleratorn i CERN. Istället för att existera under bråkdelen av en sekund så tror man att de kan finnas kvar upp till en hel sekund, kanske även längre.

Frågan är; Om ett svart hål ”lever” i en sekund, hur lång tid tar det innan den börjar ”sluka” energi från sin omgivning?

Om svaret är mer än en sekund så är det ingen större fara, men om svaret är mindre än en sekund så kan det få enorma konsekvenser för såväl CERN som vår planet. Vid vilken storlek når ett mikroskopiskt svart hål kritisk massa och börjar växa okontrollerat?

De svarta hål som möjligen kommer att skapas vid CERN försvinner lika snabbt som de uppstod, de mer eller mindre passerar rakt igenom planeten och är borta. Om man kunde skapa ett tillräckligt stort svart hål och mäta den energi den avger kunde man kanske få svar på uppkomsten av s.k. mörk materia eller kanske Higgspartikeln - kan svarta hål vara den plats där de skapas.

Källa: - CERN / Fox News / - Artikeln skriven av Casadio,Fabi och Helms. / Citizen Against the Hadron Collider

Inga kommentarer: