onsdag 25 februari 2009

Sökmotorer sparar dina sökrutiner

Varje gång vi använder en sökmotor sparas all sökdata. All relevant information om besöket sparas i en databank som kan användas för att spåra varje enskild användare efter de sökord som används. Sökmotorerna sparar dessutom IP-adressen och kan därigenom knyta sökord till en viss person. Den här informationen säljs sedan vidare till företag och myndigheter.

Det som sparas är:

  • Sökdata/söktermer - de ord man söker på.
  • Hemsidorna - de länkar man klickar på vid sökning på Google.
  • Tiden för besöket – När man gjorde sökningen.
  • Längden på besöket – den tid du stannar på sidan.
  • IP-adressen – Din dedikerade adress till datorn du använder.
  • Användar ID/Cockies – cockies som lagras på din dator vid sökning och surfning sparas även av sökmotorn.
Informationen som lagras i en databas kan sedan användas av företag i marknadsföringssyfte eller av myndigheter för att spåra individer som söker efter vad den specifika myndigheten har klassat som "känslig" information. Omvänt kan man ta reda på vad en individ har för söktermer, vad för slags information man söker, vilka intressen man har, vilken politisk ståndpunkt man har, sexuell läggning och preferens etc. För en myndighet eller större företag kan det vara ovärdelig information. Det enda man behöver är datorns IP-adress.

Jag kan inte nog understryka hur användbar all denna information kan vara i syfte att kartlägga en persons internetvanor.

Gå till Aol Stalker för att se hur en sökbar databank kan se ut.

Skriv in ett sökord. Klicka sedan på ”Stalk”.

Man kan här se vem som har sökt på ett specifikt ord (genom IP-adressen), datum och tidpunkt samt vilka ytterligare sökningar den specifika IP-adressen har gjort via sökmotorn, här är det amerikanska AOL som är sökmotor. 1996 släppte AOL (Amerika Online) en databas med tre månaders sökhistorik från 650 000 användare.

Google är den ledande sökmotorn och har ca 60 % av marknaden. Om man vill vara säker på att den personliga integriteten skyddas när man ”googlar” bör man använda en annan sökmotor än Google eller Yahoo. Idag finns bara en sökmotor som inte registrerar IP-adressen och som inte sparar söktermerna eller besöksfrekvensen för de olika sidorna.

Vill man vara säker och surfa tryggt så gör man det via Ixquick.

Ixquick är den enda sökmotorn som mig veterligen inte sparar eller lämnar ut någon information gällande enskilda personers sökrutiner. Man sparar ingen information, det är affärsidén med Ixquick.

Ytterligare läsbart: CNNMoney.com - NY Times -

Inga kommentarer: