måndag 16 februari 2009

Kontrollsamhället och FRA

Heder åt Anders Björck.

Anders Björck har under 12 år varit ordförande för Försvarets underrättelsenämnd, han väljer nu att avgå som en protest mot den förestående FRA-lagen. Han anser att de lagar och den kontrollverksamhet som skall ha som uppgift att tilldela tillstånd samt övervaka den nya FRA-lagen inte kommer att vara så effektiva som man tror. "Detta upplägg som kommer fr.o.m. i år främjar varken integriteten eller effektiviteten" sa Björck. Han påpekade att de 11 olika kontrollorgan som kommer att utfärda tillstånd med största sannolikhet kommet att ha olika uppfattningar i frågan, detta leder till att saker "faller mellan stolarna, att det blir oklarheter och att man skyller på varandra".

Försvarsminister Sten Tolgfors hade inte mycket till övers för Anders argument. Han var snabb att kontra med att det blir en Domstol som utfärdar tillstånd. Anders Björck har här en helt annan uppfattning än regeringen och fyra allianspartier, lade Försvarsministern till. Försvarsministern var heller inte sen att upprepa att det blir en "ökad juridisk kompetens", helt i linje med övriga Europa och världen. Han upprepade detta med ökad juridisk kompetens 5 gånger om jag räknade rätt. Med så många upprepningar kan det närmast betraktas som ett mantra och inte ett argument.

Försvarsministern säger här att vi är många som gör och tänker fel, vi är i gott sällskap. Vi vet alla att om man bara är tillräckligt många som gör fel, så blir fel Rätt.

Jag ser logiken i detta. Jag är inte dum.

Vad jag inte förstår är om myndigheterna och underrättelsetjänsten ser till Mitt eller Ditt bästa, skall de då inte utgå från att vi inte är brottslingar?
Som det ser ut idag och framförallt med nya FRA-lagen skall vi ju inte tro att de har vårt bästa på dagordningen. Det som främjar deras sak är ock det som är av vikt. Tro inget annat.
Den nya FRA-lagen har blivit jämförd med Stasi och en del ser parareller med Orwells 1984. När blev vi så paranoida att vi måste avlyssna och misstänka alla och envar för oegentligheter gentemot staten.

För inte bryr vi oss om staten. Vi är alla laglydiga medborgare.
Vi betalar alla in all vår skatt och moms, sjukskriver oss inte i onödan, jobbar inte svart, har ingen svart städhjälp och inte minst... alla betalar väl TV-avgift.

Ne, regeringen vill här hävda att alla är potentiella terrorister eller i maskopi med ohederliga eller subversiva krafter, såsom den hemska organiserade fildelningen.
Jag är inte den som säger emot, för är vi tillräckligt många som håller med så blir väl även det rätt till slut. Alla blir vi terrorister och den som jagas är den hederliga medborgaren.

Eller är vi redan där?

Källa: Rapport, Aftonbladet

2 kommentarer:

Peter sa...

Tänkvärt.

Petri sa...

Ja, värt en tanke är det allt. ;)