måndag 9 mars 2009

Inrikespolitiska Problem?

Som ett svar på Amerikansk inrikespolitik har 9 delstater förklarat sig självständiga.

I sin kommuniké hänvisar man till undantagslagen och Federala myndigheters tilltänka konfiskering av alla medborgares vapen.

"...Om Presidenten eller någon annan federal entitet/myndighet försöker att införa undantagstillstånd eller dess motsvarighet utan officiell deklarering eller utan den specifika delstatens medgivande...uppmanas individuella medlemmar av försvarsmakten/militären att återvända till sin hemmahörande delstat och där infinna sig hos Guvernören för att invänta val av ny President..." (min fria översättning)

“…if the President or any other federal entity attempts to institute martial law or its equivalent without an official declaration in one or more of the states without the consent of that state … individual members of the military return to their respective states and report to the Governor until a new President is elected…”

Delstaterna är: Arizona, California, Georgia, Michigan, Missouri, Montana, New Hampshire, Oklahoma och Washington.

Det måste här tilläggas att ovanstående delstater inte har lagstadgat lagförslaget utan det ligger där som ett svar på de åtgärder federala myndigheter har hotat med under en tid. Man hänvisar rätten till självständighet enligt "10th Amendment" i grundlagen och tillägget till detsamma enligt nedan.

SJR 44, Rogers. 10th Amendment.
This measure would declare the state's sovereignty under the 10th Amendment to the United States Constitution and demand that the federal government cease and desist mandates that are beyond the scope of constitutionally delegated powers.

Följande delstater diskuterar liknande åtgärder: Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Hawaii, Idaho, Indiana, Illinois, Kansas, Maine, Nevada och Pennsylvania.

Vad tror ni, har man inrikespolitiska problem i det stora landet "over there"?


Inga kommentarer: