måndag 26 januari 2009

Legenden om Ignace Paris - Herden och Skatten

Året var 1250 och Frankrike befann sig i en tid av oro och revolt.
I februari samma år anlände Blanche av Castille till Rhedea (Rennes-le-Chateau) för att där placera sina kungliga skatter i säkert förvar. Hon anlände i sällskap med sina personliga vakter samt tio fångar som hade utlovats sin frihet i utbyte mot denna strapatsrika resa. Skattkistorna, som var många till antalet, placerades i ett väl dolt rum vars öppning var en väl försluten dörr av sten. När fångarna var i rummet med kistorna stängde Blanche den tunga stendörren och låste in männen tillsammans med skatten. De blev således levande begravda. Ingången till dessa underjordiska katakomber var en stor sten i golvet som dolde en trappa ned i underjorden. Blanche sägs ha nedtecknat instruktioner om hur man finner skatten på ett pergament som hon gömde i kyrkan. Strax före sin död skall hon ha berättat för sin son St Louis var hon gömt skatten , men Louis drabbades av pesten och dog själv kort därefter. Med honom gick också vetskapen om platsen för den kungliga skatten förlorad för alltid.

Våren 1645 var en herde vid namn Ignace Paris och vallade sina får i området. En dag föll ett av hans får ned i ett hål i marken och Ignace gick ned för att rädda sitt får. Väl nere i hålet upptäckte han att rummet var fullt med kistor och ett flertal skelett. En av kistorna hade brustit av förruttnelse och guldmynt vällde ur kistan. Ignace tog en handfull mynt och klättrade upp ur hålet med sitt får.
Händelsen ledde senare till att Ignace blev arresterad och dömd för stöld samt anklagad för att ha rånat en adelsman. Ignace Paris dog under förhören då han attackerade den Lord som låtit fängsla honom. Ignace berättade att han hittat mynten men han avslöjade aldrig omständigheterna kring sitt fynd. Således föll platsen för skatten åter i glömska.

Många har sedan dess försökt hitta Blanche av Castilles skattkistor men skatten är och förblir till dags dato ännu bara en legend.

Inga kommentarer: