måndag 12 januari 2009

"Malintent"

Vill bara lägga till en liten sak om flygplatssäkerhet. Om någon tror att föregående inlägg var en fantasi som aldrig kommer att bli verklighet så vill jag göra er uppmärksamma på följande artikel.
24 september 2008 publiserade man en artikel i engelska Daily Mail med rubriken: "The airport security scanner that can read your mind."

Artikeln beskriver en Detektor/Skanner som läser av kroppstemperatur, puls och andning. Tillsammans med en infraröd kamera skall ett specialprogram kunna upptäcka en potentiell terrorist utifrån de stressymptom som kroppen avger. Alltså att man svettas, hög puls och oregelbunden eller tung andning. Man säger att man har programmerat mjukvaran på sådant sätt att den skall kunna skilja på "vanlig stress" och en potentiell terrorist.
Personer som fastnar i denna kontroll kommer sedan att utfrågas och genomgå en andra skanning där man läser av små muskel- rörelser/förändringar i ansiktet.

Än så länge känner programmet igen de 7 vanligaste emotionerna, men man hoppas kunna uppdatera programvaran med ytterligare detektorer för att avläsa ögon- och kroppsrörelser samt feromonavsöndringen i kroppen.

Programmet är framtaget av Homeland Security i USA och heter: "Future Attribute Screening Technology" ("FAST"men den kallas för: "Malintent").

Inga kommentarer: